Vormingen op uw locatie

Incontinentie


Het welzijn van de cliŽnt

Doelgroep(en)

Verzorgend personeel in gezinnen
Verzorgenden, zorgkundigen, verpleegkundigen in WZC
Andere (mantelzorgers, vrijwilligers, administratief personeel)
Opvoeders

Omschrijving vorming


Doordat de mensen alsmaar ouder worden, kunnen vaker  bepaalde lichaamsfuncties verminderen of uitvallen. De medische wetenschap staat niet stil en ontwikkelde allerlei technologieën. Na bij voorbeeld een chirurgische ingreep, moet de zorgvrager leren leven met de noodzakelijke technische ondersteuning van zijn probleem.
Het is belangrijk om als zorgverlener op de hoogte te zijn en te blijven van allerlei medische ontwikkelingen.


Doelstelling
De cursisten maken kennis met de nieuwe en minder nieuwe hulpmiddelen en technieken.
Zij maken kennis met de verschillende materialen die voor deze hulpmiddelen gebruikt worden.
Ze leren het waarom van deze technieken.
Ze leren de hygiëne omtrent deze hulpmiddelen kennen en toepassen.
Ze leren accuraat en gepast reageren bij het optreden van acute problemen aan deze hulpmiddelen.


Inhoud
• De oorzaken van incontinentie
• Welke soort materialen kunnen worden gebruikt in welke omstandigheden
• Wat betekent het op psychologisch vlak voor de patiënt?
• Hoe leert men de cliënt hiermee omgaan?
• Hoe ga je er als verzorgende/hulpverlener mee om?

 
Aantal sessies/dagen

1 sessieMaximum deelnemers

20terug naar lijst